פעילות לצמצום סטיגמה בקהילה תומכת עוז.

חלק מפעילות לצמצום סטיגמה בתוך הקהילה ומחוצה לה, התקיימה ישיבת קהילה חודשית שהוקדשה לנושא מורכב זה ובמרכזה הרצאה מדהימה ומרגשת של מתנדב מתוכנית עמיתים. ההרצאה הביאה תחנות מחייו של מתמודד אשר חווה סטיגמה עצמית וסביבתית והחליט כחלק מהמסע שלו להחלמה, לדבר ולספר את סיפורו האישי ולרקום עבור מתמודדים רבים את התקווה להחלמה ולחיים משמעותיים בקהילה. 25.02.18

תגובה