צוות דיור מוגן יצא כולו להתנדב ב" לקט ישראל"

לקראת ראש השנה צוות דיור מוגן השנה יצא כולו להתנדב ב" לקט ישראל"  -מיון ואריזת תוצרת חקלאית להכנת חבילות למשפחות נזקקות.   שנה טובה ופורייה   צוות דיור מוגן השרון

תגובה