צוות תעסוקה , השתתף ביום הכרות של עמותת אתגרים

צוות תעסוקה של חברת "שלו" השתתף ביום הכרות של עמותת אתגרים
במטרה לחשוף את התוכנית למקבלי השירות של החברה.

צוות תעסוקה של חברת שלו השתתף ביום הכרות של עמותת אתגרים

תגובה