קבוצות התערבות בדיור מוגן מרכז

במהלך חודש פברואר יפתחו שתי קבוצות התערבות מכוונות החלמה במשרדי
הדיור המוגן של "שלו" בכפ"ס.
ההרשמה לקבוצות החלה! מועד מדוייק לפתיחת הקבוצה יינתן לנרשמים בהמשך.

פרטים נוספים בפלייר למטה.

תגובה