קבוצת בישול-קריית מלאכי

קבוצת הבישול כללה עשרה מפגשים. במהלך הקבוצה הדיירים נחשפו למזונות חדשים אליהם לא נחשפו בעבר, למדו הכנת ארוחות קלות במטרה לרכוש עצמאות ובטחון
לאירוח והכנת ארוחת ערב עבורם. הקבוצה איפשרה לדיירים להתנסות בבישול תוך למידה על ערכים תזונתיים. נושא הערכים התזונתיים ייצר סקרנות ורצון ללמידה נוספת.
התוצר הסופי היה מחברת מתכונים הכוללים טיפים והמלצות בריאותיות.

תגובה