קבוצת ספורט ואורח חיים בריא למידעון-דיור מוגן השרון

קבוצת הספורט ואורח חיים בריא שלנו פעילה ומזיעה, כבר ארבעה חודשים )עם הפסקה קטנה בשל
המצב הבטחוני(. המתאמנים המתמידים מדווחים על הנאה, על תחושת הישג וסיפוק אחרי כל אימון.
הקבוצה אינה גדולה, והמתאמנים הוותיקים החלו אף להפגש פעם בשבוע בלעדי, להמשיך ולהתאמן.
הפעילות מגוונת וכוללת עבודה על מרכיבי הכושר השונים ) כוח, סיבולת מקפת- )עבודה אירובית(,
גמישות, יציבה נכונה וקואורדינציה(, שיח בנושא אורח החיים הבריא והקשר שבין האימון הגופני לבין
הנפש ומצב הרוח. בנוסף, מתפתח שיח פתוח בעניין ההתמודדות הנפשית, הסטיגמה והסטיגמה
העצמית, שכן האימון מתקיים במרחב הפתוח בו מתאמנים אנשי הקהילה תושבי האזור.
אני אומנם משוחדת, אבל חייבת להגיד שהקבוצה מרגשתואיכותית, ואני נהנית מאד לאמן אותה.
הקבוצה פתוחה ומתמשכתועוסקת בפעילות גופנית, ובמקביל בלמידת תכנים רלוונטיים להגברת
מודעות לאורח החיים הבריא. משתתפי הקבוצה בונים לעצמם תוכנית ומציבים לעצמם יעדים
בממדים השונים אליהם הם שואפים להגיע.
ישנם גורמים שונים לתחלואה ולניהול אורח חיים שאינו בריא בקרב נפגעי נפש, ביניהם: השפעות
לוואי של הטיפול הפסיכיאטרי, סטיגמות, בידוד חברתי ומחסומים בקבלת שירותי בריאות. מחקרים
רבים מצביעים על מתאם חיובי בין פעילות גופנית ובריאות פסיכולוגית וגופנית. ההשפעה היא דו-
כיוונית המתבטאת בעלייה בתחושת הרווחה, ובהפחתת תחושות של חרדה, מתח ודיכאון. האפקט
החיובי של פעילות גופנית כולל: עלייה ברמת האנרגיה, מרץ וחיוניות, עלייה בתחושת השליטה
בחיים, האופטימיות והתקווה, עלייה באיכות השינה, ירידה במחשבות טורדניות, חששות ודאגות
ועלייה באיכות כללית בבריאות הפיזית ( שיפור במדדי לחץ דם, ירידה בסוכר בדם, ירידה במשקל
ועוד).פעילות גופנית קבוצתית, המתרחשת מחוץ לחדר הכושר, בתוך הקהילה, משיגה מטרות
נוספות בהמשך להשפעותיה הבריאותיות. פעילות כזו, מעודדת את החזרת האדם נפגע הנפש, לתוך
הקהילה, ומפחיתה בידוד חברתי. פיתוח כישורים חברתיים באמצעות פעילות גופנית מותאמת
בקבוצה, משלבת שלושה תחומים: מוטורי, התנהגותי וחברתי. לאוכלוסייה זו במיוחד, יכולה פעילות
גופנית להוות כלי טיפולי-שיקומי משמעותי לתמיכה במצבים נפשיים.

תגובה