קהילה תומכת אומץ מתחלקת לדירות

במהלך השבוע האחרון חולק הבית המרכזי לשתי דירות נפרדות. עבדנו, טרחנו, ניקינו והשקענו. היה מעייף, אך שווה כל רגע! שיא המעבר צוין בהכנת שלטים מושקעים לחדרים החדשים בחוג יצירה עם המדריכה מוריאל. שנתחדש 

תגובה