שיר מאת:שמעון חזן, הוסטל ענבלים

אותם אנשי השוליים

שנחרטו במוחנו

עוד מאות קיין

לוגמים כיום את מרות היין

ורחוקים עדיין מהכללים והחוקים

ויחד רוצים בית להקים

אך בשכמם עקמת מהשקים

ומנסים הם אט, אט, פעמים

אותנו החברה להשכים

וזו אחר זו מחדש להקים

ברוח מתינות השקים

ששברו את גביהם וכלל החוקים

כיום קולותיהם בהמון זועקים

ודור חדש הם רוצים להקים

במתינות השקים

תגובה