שריפה בכרמל- כתבה ביטון סימונה

חיפה נשרפת וגם כל הכרמל

מלתעות אש אחזו בהם ,

שיני נוקשות מרוב עשן

עיר שלמה של אומנים נגדעה כליל

ארבעים וארבעה נספו כהרף עין לתאר אותם בשמיים כמלאכים

האש תפסה גם אותנו

מלחשוב עליהם כלפיד אש

משפחות בכו כמעגל סגור

להצילם לא יכולנו

גלגל של רכבת דהר כסוס

פספסנו אותה רכבת כסוס פספסנו אותה רכבת מוכים

המדינה הרימה ידיים שנשארו

מזיעות מרוב ספקות ומרוב שפשפוף של חוסר אונים,

הכבישים סגרו עליהם כחומה

ולא הייתה להם דרך לנוס.

אנחנו נזכור אותם תמיד

ורק נחמה אחת נדע

ששערי גן עדן אספו אותם

יהי זכרם ברוך

תגובה