תעסוקה טבלה

מפעל מוגן – בריאות הנפש

תעסוקה נתמכת

iבריאות הנפש
רב נכותי: הכנה, השמה וליווי אנשים עם מוגבלויות שונות (פיזית, רגשית, חושית, ליקויי למידה, תפקוד והסתגלות).
מרכז תמיכה למעסיקים אנשים עם מוגבלויות שונות

תגובה