ערב לזכרו של חברנו לעבודה אריאל קרנסה ז"ל

בתאריך 21-2-2012  נערך ערב לזכרו של אריאל קרנסה ז"ל
שנפטר בתאריך 16-1-2011  אריאל שימש כמדריך שיקום
ורכז תעסוקה  במסגרת דיור מוגן דימונה
בין הנוכחים היו משפחתו  הקרובה ,החברים לעבודה , ודיירים
אשר ליווה אריאל.
הערב כלל   דברי חברים  ושירה בציבור.

 

תגובה