אנו שמחות לבשר לכם על פתיחת הקורס "ניהול מחלה והחלמה (IMR)".
הקורס ייערך במתכונת קבוצתית, "בדיור מוגן ענבלים" באר שבע.
התוכנית תופעל אחת לשבוע במשך 6 חודשים, בשיתוף פעולה בין מנחי התוכנית
הפועלים בליווי מקצועי מטעם אוניברסיטת חיפה והמרכז לברה"ן לבין הקבוצה.
עיקרי התוכנית ומטרותיה:
באמצעות התוכנית נקבל מידע, נלמד אסטרטגיות ונרכוש כישורים אשר יכולים לסייע
למתמודדים להתקדם בתהליך ההחלמה האישי שלהם, ולרכוש כלים לדרך חיים
חדשה.
הרווח למשתתפי הקורס:
להתקדם לקראת מטרות והחלמה
ללמוד על מחלות נפש ואסטרטגיות טיפוליות
להפחית סימפטומים ולהתמודד איתם בצורה יותר אפקטיבית.
לפתח תוכנית למניעת הישנות המחלה עם עזרתם של בני משפחה ותומכים אחרים.

אנו מאחלות לכולנו הצלחה בתוכנית ושיתוף פעולה פורה למען השגת המטרות
והפקת התועלת האישית של כל אחד מכם ושל הקבוצה כולה מהתכנית.
עו"ס ליטל גבריאן ועו"ס סמדר בן לולו, דיור מוגן "ענבלים", באר שבע.

תגובה