70 שנה ליום הניצחון על הנאצים בדיור "בית גיל הזהב" בקריית גת.

בדיור לגיל הזהב בקריית גת חגגו את יום הניצחון של בעלות הברית על הנאצים בהתרגשות רבה.
קרוב ל 90 דיירים מהדיור הגיעו להינות ולכבד את הגיבורים שמתגוררים בדיור ולצידם כיבדו אותנו בנוכחותם ראש
עיריית גריית גת, ממלא מקומו, מנכ"ל חברת שליו אשר התרגשו בעצמם מהמעמד המכבד והמרגש. במהלך הערב
התקיימה הופעת אומנים, סעודת חג, חלוקת מתנות לגיבורים – ויטרנים והרבה שימחה וריקודים. אפילו המנכ"ל של
של לא יכול היה לעמוד בבקשותיהן של הדיירות קשישות ופצח איתן בריקודים

תגובה