חונכות משרד הביטחון

חונכות הינו מיזם משותף עם משרד הביטחון אשר בא לתת מענה בהיבט החברתי בתהליך השיקום של הזכאי לשירות.

תגובה